مشكلات شبكه هاي فاضلاب سنتی در حال بهره برداري

بدون دیدگاه
 • مشكلات شبكه هاي فاضلاب سنتی در حال بهره برداري
 • خوردگي و تخريب شبكه.
 • نشت و نفوذ به شبكه.
 • ترك خوردگي ها.
 • گرفتگي و پس زدگي.


عوامل مؤثر

ريزش خط يا منهول در اثر خوردگي شديد.

ريختن انواع زباله و نخاله هاي ساختماني به شبكه.

نفوذ ريشه درختان.

افتادگي انشعاب به داخل شبكه.

چربي توليدي توسط رستورانها و اغذيه فروشي ها.

وجود سوسك و حيوانات موذي.

سرقت دريچه ها وايجاد خطرات جدي براي عابران.

توليد بو و ايجاد نارضايتي.

پوشيده شدن و نا مرئي شدن دريچه ها.

عوامل موثر در كاهش خوردگي

 • استفاده از لوله‌های دوجداره کاروگیت و اسپیرال پلی اتیلن
 • شستشوي صحيح و زمانبندي شده با استفاده از واتر جت هاي استاندارد و رعايت دستورالعمل هاي نظارتی
 • استفاده از لوله هاي با جنس مقاوم در برابر خوردگي
 • لوله گذاري با رعايت كليه دستورالعمل ها و آيين نامه هاي فني خصوصاٌ در زمينه بسترسازي و اجرا دقيق شيب خطوط
 • استفاده از مشاوران و پيمانكاران  متخصص در اين زمينه.
 • ويدئومتري و بازرسي شبكه و تحليل نتايج حاصل ازعمليات
 • نگهداري و بهره برداري صحيح و مبتني براصول علمي
 • استفاده از مصالح با كيفيت و استاندارد بالا.

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.