سیستم های انتقال آب

بدون دیدگاه
  • اطلاعاتی در موردسیستم های انتقال آب

حداکثر فشارمجاز:

حداقل فشار مجاز در شبکه های توزیع آب بایستی به اندازه ای باشد که با توجه به افت فشارهای شبکه و داخل ساختمان و همچنین تغییرات سطح آب در هیج یک از نقاط برداشت در داخل ساختمانها ،حداقل فشار ۳/۰ اتمسفر کمتر نباشد. حداقل فشار مجاز شبکه برای ساختمانهای یک طبقه۴/۱آتمسفر و برای هر طبقه اضافی ۴/۰ آتمسفر جهت تامین ارتفاع و افت فشارهای داخلی ساختمان بر عدد فوق افزوده می شود.

تبصره1- با توجه به شرایط ایران حداکثر طبقاتی که فشار آب آنها بایستی مستقیمااز شبکه تامین شود ، چهار طبقه و در موارد خاص با توجیه کافی انتخاب پنج طبقه نیز بلامانع است. درساختمانهای مرتفع جهت تامین فشار مورد نیاز بایستی از تاسیسات داخلی استفاده نمود.

تبصره 2- در صورتی که تامین فشارهای حداقل مجاز فوق الذکر مستلزم صرف هزینه زیاد باشد ، می توان تامین فشار لازم برای ساختمانهای بلندتر از دو طبقه را محدود به حالاتی نمود که در طول دوره طرح مجموع سطوح این ساختمانها به مقدار قابل ملاحظه ای از سطح کل ساختمانهای شهر پیش بینی شده باشد.

سرعت آب شبکه

حداکثر سرعت مجاز در شبکههای توزیع آّب به طور معمول ۲ متر در ثانیه و در مواقع آتش نشانی برابر ۵/۲ متر درثانیه توصیه می شود. حداقل سرعت مجاز در شبکه های توزیع آب به طور معمول ۲و۰ متر درثانیه توصیه می شود.

انتخاب قطرلوله

قطر لوله ها برای هر قسمت از شبکه بایستی به طریقی انتخاب شود که جایگزینی قطرهایک متر موجب کاهش فشار شبکه از حدود مجاز آن می گردد.

حداقل قطر در لوله ها فاقد شیر آتش نشانی معادل ۶۰ میلی متر توصیه می شود.
حداقل قطر در لوله های دارای شیرآتش نشانی با توجه به ضوابط نیازهای آتش نشانی تعیین گردیده و نباید کمتر از ۱۰۰میلیمتر باشد.

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.