اثر دما بر فشار کاری لوله های پلی اتیلن

یک دیدگاه

اثر دما بر فشار کاری لوله های پلی اتیلن

با توجه  به  نوع مواد اولیه این محصولات ، دما طبق جدول زیر بروی  فشار کاربردی آنها  اثرگذاشته  و باید در زمان  طراحی خط لوله ، ضرایب زیرمدنظرقرار گیرد.

دما 20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-45
ضریب فشار کاری 1 0.8 0.63 0.5 0.4 0.32

مثال :درصورتی که  دمای کارکرد  برای لوله  24 درجه سانتیگراددر نظر گرفته شود طبق  جدول موجود فشار کاری آن  باید  در عدد 0.8 ضرب  شود ، یعنی برای یک  لوله با فشار اسمی  10  اتمسفر ( در شرایط متعارف 20 درجه ) باید حداکثر 10*0.8  یعنی  8 اتمسفرفشار  در آن  قرار داده  شود  تاطول  عمر مفید 50 ساله را در دمای 24 درجه سانتیگراد  داشته  باشد.

 

یک دیدگاه

  1. 1403-01-06

    It’s very interesting! If you need help, look here: ARA Agency

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.